Circulaire tuin

Circulariteit in de tuin komt er in het kort op neer om kringlopen van natuurlijke materialen (alles wat de natuur voortbrengt) en ‘technische’ materialen (door de mens gemaakt) lokaal te sluiten. Dit kan op heel praktische manieren en je kan er echt plezier in krijgen. Voor mij is het ook een verfrissende manier om ontwerp, aanleg en onderhoud van de tuin te benaderen. De vraag van de klant vertaal ik in advies en praktische oplossingen die passen in de tuin. Ook in een kleine tuin is al veel te bereiken. Circulariteit geeft een unieke beleving aan jouw tuin omdat je de kringlopen van de natuur ervaart en bijvoorbeeld geniet van eigen oogst. Verder bespaart een circulaire tuin kosten, draagt bij aan klimaatadaptatie, geeft veel natuurwaarde en een gezonde bodem. Verder is het een ‘open’ benadering. Dat wil zeggen dat je zo goed mogelijk doet wat op het moment haalbaar is en dat je het stap voor stap in kan voeren.

Hieronder staan enkele voorbeelden van de vele toepassingen circulariteit in de tuin.

Groene reststromen
Bij het onderhoud in een tuin komen resten van planten en snoeihout vrij die vaak ter plekke goed te verwerken zijn. Dit scheelt tijd en kosten voor het afvoeren en je behoudt de voedingsstoffen in de tuin. Het groen kan op een composthoop of op de grond gelegd worden (mulchen). Snoeihout is ideaal om een takkenril van te maken. Dit is een kleine of grotere wal van takken die er zowel strak als los uit kan zien en een fantastische schuilplaats voor vele dieren is. De meeste keukenresten kunnen natuurlijk ook op de compost. Ik adviseer je graag wat werkt en help je een goede composthoop op te zetten. Ook een kleine composthoop geef erg mooie en voedzame compost.

Water
Er zijn tal van manieren om regenwater op een leuke en mooie manier op te vangen om te gebruiken voor het gieten of te laten infiltreren in de grond. Zo herstel je de waterkringloop die in vele tuinen onderbroken is en bespaar je op het schaarse leidingwater.

Bouw- en verhardingsmaterialen
Hierbij is het devies hergebruik waar mogelijk en betrek nieuwe materialen zo veel mogelijk uit lokale en duurzame bronnen. Dit in samenhang met de gewenste sfeer die we in het ontwerp hebben verbeeld en de beoogde levensduur van bijvoorbeeld een constructie. Veel oude verhardingsmaterialen zijn met zowel strakke als speelse vormen her te gebruiken in een tuin met een uniek resultaat. Wanneer nieuw hout wordt toegepast dan zijn er tal van mogelijkheden om dit van duurzame en/of  Europese bronnen te betrekken.

Oogst
De natuur is bij uitstek een systeem van overvloed waaruit geoogst kan worden. In zowel grote als kleine tuinen kunnen kruiden, planten, struiken en bomen met een hoge sierwaarde of heerlijke geur toegepast worden waar je ook van kan oogsten. Wanner je de eigen compost aan deze planten geeft is er weer een cirkel rond en een basis voor heerlijk eten. Een stukje moestuin kan ik ook voor je aanleggen.  

Bodem
De basis voor een mooie, groene en/of productieve tuin is de bodem. Via planten, compost en mulchen wordt CO2 afgevangen en als organische stof in de bodem vastgelegd. Dit simuleert het bodemleven wat zorg voor gezonde planten en een goede waterhuishouding. Een gezonde bodem kan daardoor veel regenwater opnemen en droogt veel minder snel uit. Zo is je tuin veel beter bestand tegen perioden van droogte en hitte. Ik adviseer je graag hoe je de bodem kan verbeteren.