Ontwerp

Heb je ideeën voor je tuin of een bepaalde sfeer in gedachten maar weet je niet wat er precies mogelijk is? Ga dan het gesprek eens aan. Samen kijken we hoe je de tuin wil gebruiken, welke beleving je wil en wat er ter plaatse allemaal aanwezig en mogelijk is. Op basis daarvan kunnen we een aanpak bedenken. Dit kan uiteenlopen van een snelle schets tot een volledig uitgewerkt tuinontwerp en beplantingsplan. Als Tuin- & Landschapsontwerper ben ik in staat om een fijne ruimte vorm te geven waarin alle wensen samenhangend een plaats krijgen en tot combinaties te komen waar je zelf misschien nog niet aan gedacht hebt. Terugkerende elementen in mijn ontwerpen zijn een prettige en gevarieerde ruimtebeleving, heldere compositie, speelse vormentaal en een functionele indeling van de tuin. Tevens kan ik in het ontwerp slimme oplossingen bedenken voor hergebruik en om diverse kringlopen, zoals water, groen(afval) en voedsel, zo veel mogelijk te sluiten.

Voorbeelden van mijn werk met een korte toelichting op het ontwerpproces staan hieronder.

Ontwerp achtertuin jaren ’20 woning  
Voor deze opdracht zijn na de analyse van de wensen van de klant en de huidige situatie drie snelle schetsen / composities gemaakt. Hierin hebben de belangrijkste ruimteclaims een logische plaats en samenhangende vormgeving gekregen. Van de schetsen is er één gekozen en uitgewerkt tot ontwerp waarin alle wensen een precieze plaats hebben gekregen en de hoogtepijlen de te gebruiken materialen zijn nagerekend. Het resultaat is een klein Hof van Eden waarin de kringlopen van de natuur, water en veel groen een plaats hebben gekregen en waar genoten kan worden van zon of schaduw en de oogst van vers fruit.

Ontwerp achtertuin tussenwoning
De vraag was een groot terras maar ook meer groen, privacy en diepte in de tuin. Door de toepassing van diagonale lijnen, drie verhoogde bakken en de sier/fruit bomen ontstaan dieptewerking, leuke doorkijkjes en een besloten en fijne ruimtebeleving. De bakken zijn gemaakt van stapelmuurtjes van de reeds aanwezige betonstenen. Op de terrassen kan de hele dag van de zon genoten worden.

Ontwerp buurttuin Utrecht
Voor Stichting Biologische Buurttuin de Wilgenhof heb ik een ontwerp gemaakt voor de totale tuin van zo’n 4000 M2. In verschillende ronden is er in samenspraak met de leden en diverse commissies een integraal masterplan, met diverse deeluitwerkingen ontstaan. Er is een helder raamwerk waar alle functies van de tuin, zoals de moestuintjes, gezamenlijke velden, voedselbos, vuurplaats, kas, compost, vijvers en natuurzones een logische plaats vinden. De vormgeving met  o.a. slingerende hagen en rechte paden en open en besloten delen geven een gevarieerde ruimtebeleving. Verder is er een zonering van nettere tot wat meer wilde en natuurlijke delen aangebracht wat bijdraagt aan de beleving van diverse sferen en waarmee ook het onderhoud van de tuin gericht uitgevoerd kan worden. Door de toevoeging van een extra composthoop en twee takkenrillen hoeft er geen organisch materiaal meer af- of aangevoerd te worden en zijn er tal van schuilplaatsen voor vele dieren bij gekomen. De toegevoegde wadi’s en waterbakken zorgen dat regenwater op de tuin infiltreert of benut wordt en niet meer via het riool verdwijnt.

Ontwerp Biologische Buurttuin de Wilgenhof. Een helder raamwerk voor alle functies op de tuin met een gevarieerde beleving in alle deelgebieden.

Ontwerp Biologische Buurttuin de Wilgenhof. Een helder raamwerk voor alle functies op de tuin met een gevarieerde beleving in alle deelgebieden.

Deeluitwerking kas, vijver en wadi. Schaal 1:100

Deeluitwerking kas, vijver en wadi. Schaal 1:100

Doorsnede ter hoogte van de vijver. Schaal 1:100.

Doorsnede ter hoogte van de vijver. Schaal 1:100.

Ruimtelijke verbeelding (isometrie) van het ontwerp rond de entree van de tuin, kas en de vijver

Ruimtelijke verbeelding (isometrie) van het ontwerp rond de entree van de tuin, kas en de vijver